Property Feature: Hồ Bơi

Hồ bơi tràn hiện đại ngoài trời dành riêng cho người lớn và trẻ em. Cư dân ơi đây có thể thõa sức thư giãn, rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc mệt mỏi và căn thẳng. Bên cạnh đó, hồ bơi dành riêng cho trẻ em giúp trẻ thõa sức vui đùa, tập bơi và tuyệt đối an toàn.

10 Properties Found